Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Kenta Takanashi c 25/03/1997 190 77 333 312 0 0 0 0 Nippon Sport Science Univ.
2 Nassim Malki 27/07/1997 191 75 330 315 0 0 0 0 KEIO University
3 Takaki Koyama 23/11/1997 191 76 330 315 0 0 0 0 Osaka Sangyo University
4 Yudai Arai 27/06/1998 188 86 345 333 0 0 0 0 Tokai University
5 Kenyu Nakamoto 21/11/1997 187 68 325 305 0 0 0 0 Nippon Sport Science Univ.
6 Kento Miyaura 22/02/1999 189 73 338 320 0 0 0 0 Waseda University
7 Jin Tsuzuki 28/12/1998 194 78 340 320 0 0 0 0 Chuo University
8 Taisei Muraoka 18/10/1998 190 85 335 320 0 0 0 0 Tokyo Gakugei University
9 Jumpei Michii 19/11/1997 195 84 330 318 0 0 0 0 Nippon Sport Science Univ.
10 Alan Kono 21/01/1999 180 74 320 308 0 0 0 0 AICHI Gakuin University
11 Shunichiro Sato 17/05/2000 204 94 335 320 0 0 0 0 TOHOKU High School
12 Masaki Kaneko 23/10/1997 188 70 333 320 0 0 0 0 JT Thunders
13 Yuki Suzuki 29/05/1997 201 75 340 325 0 0 6 6 Tokai University
14 Tomohiro Horie 23/06/1997 183 70 315 305 0 0 0 0 Waseda University
15 Yusuke Makiyama 04/11/1997 185 65 320 303 0 0 0 0 Chuo University
16 Fumiya Nakagawa 10/12/1997 200 102 330 315 0 0 0 0 Kinki University
17 Tatsuki Ito 02/01/1998 186 75 333 310 0 0 0 0 Tokai University
18 Hirohito Kashimura 15/01/1999 195 84 345 325 0 0 0 0 KEIO University